iFi USB accessoires - Upgrades Sound Better

Consumenten

iFi USB accessoires - Upgrades Sound Better
Auteur: Max Delissen

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Gelieve in te loggen voor het versturen van deze presentation per email!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

Plaats reactie met e-mailadres (bevestigen van e-mail is vereist om de reactie te plaatsen op de website) of in te loggen om een opmerking te posten

1. iFi USB Accessoires Upgrades Sound Better MAX DELISSEN EEN AVELANCHE RECENSIE

13. © 2017 avelanche - import.avelanche.eu Dit document is eigendom van avelanche en mag niet worden gepubliceerd zonder onze toestemming. 12

12. I F I USB A CCESSOIRES Muziek 
 Spotify 
 
 The Ray Brown Trio - Summerwind 
 Tosca - Going Going Going 
 Tidal 
 
 The Ray Brown Trio - Summerwind 
 Tosca - Going Going Going 11

2. iFi USB Accessoires USB als audio-interface blijft in bepaalde kringen voor pittige controverse zorgen. Volgens verstokte audio fi elen hoort de computer sowieso niet thuis in een hi fi (pardon, High End-) installatie. Zij blijven liever cd’s spelen. Wat op zich prima is, ware het niet dat de cd ten tijde van zijn introductie een soortgelijke ontvangst kreeg. De audio fi elen van toen vonden dat digi - tale gedoe maar niks en bleven liever langspeelplaten draaien. Het heeft allemaal met evolutie en innovatie te maken. En met geniale ontwerpers, die met hart en ziel werken aan de verbetering van de technologie die ach - ter moderne muziekweergave schuilgaat. Eén van die genieën is Gordon Rankin, de man die USB geschikt maakte voor high-end muziekweergave. Een ander genie dat zich met de emancipatie van USB bezighoudt is Thor - sten Loesch van AMR/iFi. Het is de inmiddels vrij brede subcategorie van USB ‘verbeteraars’ in het assortiment van iFi die in deze review centraal staat.

9. I F I USB A CCESSOIRES iFi micro iUSB3.0 De micro iUSB3.0 heeft dezelfde functies als de nano iUSB3.0, maar beschikt naast een extra paar USB uitgangen (om bijvoorbeeld een losse hoofdtele - foonversterker met ingebouwde DAC aan te kunnen sluiten) over een nóg ver fi jndere fi ltering van de stroom, waardoor hij zelfs stiller wordt dan een batterij. Bovendien heeft hij een nóg betere Active Noise Cancellation®. Bij Ray Brown geeft dit hetzelfde e ff ect als met de nano iUSB3.0, maar dan in het kwadraat. We zitten nu echt aan de rand van het podium. De piano krijgt meer power en klankkleur, en tegelijkertijd is er meer rust en vanzelf - sprekendheid. De dynamiek heeft geen enkele beperking en het geluid blijft onder alle omstandigheden open klinken. Het is vergelijkbaar met het luisteren naar een veel krachtiger versterker. Bij de opname van Tosca wordt het laag soepeler en dieper, en de microdetaillering en microdyna - miek worden beter, waardoor de muziek transparanter en overtuigender klinkt. 8

10. I F I USB A CCESSOIRES iFi Gemini USB Zowel de iFi nano iUSB3.0 als de iFi micro iUSB3.0 beschikken over een dub - bele USB uitgang. Dit is een unieke technologie van iFi. Wanneer je een en - kele USB kabel zoals de Mercury USB gebruikt om de iUSB3.0 op de DAC aan te sluiten kies je de USB uitgang waar zowel de schone USB stroom als de verbeterde data uit komen. De andere USB uitgang levert alleen de USB Power. Wanneer je daar een plug in steekt wordt de voedingslijn van de an - dere USB uitgang automatisch losgekoppeld, waardoor daar alleen nog maar een superschoon data-signaal wordt verzonden. Met de speciale ‘tweekoppige’ iFi Gemini USB kabel laat je de voeding en data tot de ingang van de DAC elk door een eigen afgeschermde kabel lopen, waardoor nóg minder wederzijdse beïnvloeding kan plaatsvinden. Het klankmatige e ff ect van de Gemini kabel is subtiel, ongeveer op het ni - veau van wat je bereikt met een iDefender3.0 of een iSilencer3.0, maar hoor - baar is het zeker. Een laatste streepje meer rust, een nog driedi - mensionalere plaatsing, het allerlaatste bitje detail. De Gemini USB is de sublieme Italiaanse Amarene-kers op de verrukke - lijke taart van een nano of micro iUSB3.0. Aan te bevelen derhalve. Ook als je niet van taart houdt. 9

7. I F I USB A CCESSOIRES iFi iPurifier2 De iFi iPuri fi er2 is de aanzienlijk luxere opvolger van de iPuri fi er. Hij wordt aan het eind van de USB kabel geplaatst, daar waar het signaal de USB ont - vanger van de DAC in gaat. De iPuri fi er2 is de overtre ff ende trap van de iSi - lencer en fi ltert ruis en vervorming uit de USB stroom, brengt het digitale signaal weer in balans en herstelt tijdfouten (jitter). De opname van Ray Brown klinkt met de iPuri fi er2 een stuk ruimtelijker en levendiger, met meer detail en meer kracht. Het ‘erbij zijn’ is sterker voel - baar, alsof je dichter bij de muzikanten zit. Bij Tosca neemt de hoeveelheid muzikale informatie ook fl ink toe. Het beeld wordt groter, ruimtelijker, en het hoog wordt aanzienlijk schoner en beter te volgen, wat goed merkbaar is aan de subtiele ghost-notes op de hihat die nu veel duidelijker uit de mix naar voren komen. 6

5. I F I USB A CCESSOIRES iFi iDefender3.0 De USB 3.0 compatibele iDefender plaats je tussen de USB bus van je bron en de aangesloten kabel, in dit geval dus de Mercury USB. De iDefender pakt het probleem van de vervuilde 5 Volt aan die door de kabel loopt om de USB ontvanger in de DAC van stroom te voorzien. Die wordt aan de bron - zijde e ff ectief afgesloten. Wanneer je een DAC als de iFi micro iDSD Black Label gebruikt, die géén eigen stroomvoorziening voor de USB ontvanger heeft zoals de Chord 2Qute of de NAD M51 dat wél hebben, dan kun je op de micro-USB ingang aan de zijkant van de iFi iDefender de bijna batterij- stille iFi iPower voeding van 5 volt aan - sluiten, die speciaal hiervoor wordt ge - leverd met een passende verloopplug. Het e ff ect van de iDefender is subtiel maar niettemin goed hoorbaar. De af - beelding wordt minder di ff uus, com - pacter en schoner, en het hoog wordt nog wat fi jnzinniger. Omdat de aan - gesloten Mac mini zodanig is ingericht dat alle mogelijke bronnen van sto - ring die uit kunnen ook uit zijn is het goed mogelijk dat de verbetering bij een computer met een ‘vuilere’ USB bus nog aanzienlijk groter is. 4

11. I F I USB A CCESSOIRES USB or not USB, that is the question... Dat USB voor muziekdata een gemankeerd digitaal protocol is vinden we zwaar overdreven. Dat we qua bronnen nog niet zo ver zijn dat je er zonder hulpmiddelen écht een ultieme weergave mee kunt bereiken is echter een feit. Maar zó lang zijn we er ook nog niet mee bezig, en de techniek ontwik - kelt zich snel. Je ziet zoetjesaan al wat meer digitale audiobronnen verschij - nen die hun USB een stuk beter op orde hebben. Maar zo lang dat nog niet de standaard is, en dat kan nog wel een hele poos duren, zijn er de briljante USB accessoires van iFi. Stuk voor stuk laten ze een voor hun prijs zeer over - tuigende verbetering horen. Door de juiste accessoire te kiezen zal er in bij - na alle voorkomende gevallen verbetering mogelijk zijn. Uiteraard is de iFi micro iUSB3.0 de absolute ‘winnaar’ van deze review, maar dat is geen goedkope oplossing. Zeker niet als je er ook nog een Gemi - ni kabel bij koopt, wat eigenlijk verplichte kost is gezien de extra verbete - ring die dat nog brengt. De micro iUSB3.0 zul je dan ook voornamelijk in echte high-end sets gaan terugzien. Hoewel iFi zelf adviseert om hem bij DAC’s van meer dan 5000 euro te gebruiken vinden wij hem bij een DAC van rond de 1000 euro echt al hoorbaar beter presteren dan de nano iUSB3.0, die overigens niet ver achterblijft. Gelukkig zijn er in het iFi assortiment meerdere accessoires in diverse prijs - klassen, zodat je altijd iets kunt vinden dat in balans is met je set. Zo biedt iFi voor elk wat wils. USB betekent vanaf nu dus gewoon U pgrades S ound B etter. 10

6. I F I USB A CCESSOIRES iFi iSilencer3.0 De eveneens USB 3.0 compatibele iFi iSilencer is vergelijkbaar met de be - roemde AudioQuest JitterBug. Hij wordt in-line tussen de bron en de USB kabel geplaatst om de 5 Volt lijn van ruis en vervorming te ontdoen, en om de jitter op de datakabels te beperken door het signaal opnieuw in balans te brengen. Bovendien kun je hem ook in een ongebruikte USB poort ste - ken als ‘noise sni ff er’. De klankmatige verschillen tussen de iFi en de Audio - Quest zijn subtiel. De AudioQuest geeft wat meer energie in het laag, wat goed te horen is bij de contrabas van Ray Brown. De iSilencer is daar slanker maar strakker. Ook is het hoog bij de iSilencer wat warmer, waardoor bek - kens wat minder uitgesproken klinken maar de weergave in zijn geheel wél iets neutraler wordt. De AudioQuest klinkt wat levendiger. Pluspunt van de iSilencer is verder nog dat de behui - zing wat platter is, waar - door hij in situaties met wei - nig ruimte tussen ernaast gelegen aansluitingen be - ter zal passen. Bovendien is hij USB3.0 compatibel. Dat laatste levert bij de data-overdracht van een digitaal muzieksignaal eigenlijk geen voordeel op, maar wanneer je hem als ‘noise sni ff er’ tussen een externe USB 3.0 harde schijf en je USB3.0 computer plaatst veroorzaakt hij in elk geval geen vertra - ging bij het overbrengen van grote bestanden. Terwijl de AudioQuest Jitter - Bug, die ‘slechts’ USB 2.0 gecerti fi ceerd is, dat wel zal doen. 5

3. I F I USB A CCESSOIRES Verbeterpunten voor USB Een vraag die we regelmatig krijgen is waarom die ‘kunstgrepen’ eigenlijk nodig zijn. Het antwoord daarop is omvangrijk, maar laat zich desondanks vrij goed samen - vatten met de vaststelling dat lang niet el - ke USB bron een schoon signaal levert. En die ‘schoonheid’ zit hem in twee dingen: jitter (digitale tijdversmering) en storende externe signalen die be - staan uit ruis en vervorming. USB is op zich een zeer eenvoudige verbin - ding. Er lopen vier aders door een USB kabel: 5 Volt (om de USB bus in het ontvangende apparaat van stroom te voorzien), massa, en twee data-aders die het digitale signaal ‘di ff erentieel’ overbrengen, simpel gezegd door de spanning op deze aders ten opzichte van elkaar te variëren voor een ‘0’ of een ‘1’. Jitter vindt plaats op de data-aders, en ruis en vervorming reizen vooral mee op de kabels voor de stroom en de massa. Door een betere USB kabel te gebruiken kan een deel van die ruis en vervor - ming worden tegengegaan, maar voor het aanpakken van de jitter zijn aan - vullende maatregelen nodig. Laten we het assortiment van iFi eens stapsge - wijs onder de loep nemen en luisteren wat er te horen is van de verbeterin - gen die Thorsten Loesch heeft ontwikkeld. Omdat we niet over één nacht ijs wilden gaan zijn er drie verschillende da-converters gebruikt, een Chord 2Qute DSD DAC, een iFi micro iDSD Black Label en een NAD M51. Bron was steeds een exclusief als streamer ingerichte Mac mini waarop Roon als play - er is geïnstalleerd, en er werd geluisterd naar hi fi -apparatuur van Linn en Naim, luidsprekers van Wilson Benesch en Kharma en analoge bekabeling van AudioQuest. Om het onderlinge vergelijk gemakkelijk te maken wer - den twee tracks geselecteerd die bij elke combinatie werden beluisterd; de spectaculaire akoestische opname van The Real Blues van The Ray Brown Trio op het album Summerwind (Live At The Loa), en de weidse elektroni - sche dub van Tommy, uitgevoerd door Tosca op hun album Going, Going, Going. 2

8. I F I USB A CCESSOIRES iFi nano iUSB3.0 De iFi nano iUSB3.0 brengt de fi ltering op een totaal ander niveau. Hij maakt gebruik van een extreem stille iFi iPower voeding in plaats van de 5 Volt USB stroom van de bron. De ruisvloer in de voedingslijn wordt hierdoor teruggebracht naar het extreem lage niveau van een batterijvoeding. Daar - naast wordt actieve reclocking van de digitale data toegepast, waardoor nog véél minder ruis en jitter in het signaal achterblijft dan met de iPuri fi er. Die je overigens niet in serie met de iUSB3.0 moet aansluiten, want dan wer - ken ze elkaar juist tegen en wordt de muziek minder levendig. De ‘Active Noise Cancellation’® die iFi in al haar actieve USB verbeteraars toepast is af - komstig van militaire technologie die door het uitzenden van een tegenge - steld radarpro fi el vliegtuigen ‘onzichtbaar’ maakt. Door het ruis- en vervor - mingspro fi el van het signaal te meten en daar een zeer nauwkeurig tegen - gesteld signaal aan toe te voegen worden de ruis en vervorming tot prak - tisch nul gereduceerd. Door ook nog de digitale data te reclocken en te re - genereren ontvangt de USB DAC een uiterst schoon signaal. En dat hoor je! Met de nano iUSB3.0 gebeuren er op - eens grote dingen in de muziek. Het lijkt bij Tosca wel of er in de studio op - eens tien extra faders worden openge - schoven met geluidjes die voorheen ontbraken in de mix. Het maakt de op - name een stuk levendiger en pakkender. Bij Ray Brown komt er rust in de opname, veel rust, en het laag is dieper en strakker. Er is ook meer ‘zoef ’ van de snaren te horen, en de bekkens hebben meer klankkleur. De timing wordt beter en de muziek wordt zo aanstekelijk dat je niet meer naar techni - sche aspecten luistert maar meegesleept wordt in de performance. Het dichtlopen van het beeld bij crescendo’s en volle passages is verdwenen. 7

4. I F I USB A CCESSOIRES iFi Mercury USB Standaard iFi USB kabel (meegeleverd) In het doosje van elk iFi apparaatje zitten alle kabels die je nodig hebt om meteen aan de slag te kunnen. De door iFi standaard meegeleverde blauwe USB kabel van 50 centimeter is geselecteerd op zijn prestaties en klinkt be - ter dan de USB kabels die je bij de computershop koopt om je printer mee aan te sturen. De track van Ray Brown mist weliswaar een beetje de energie die we kennen van deze opname, maar de piano is goed van klank en vrij dynamisch. De ruimtelijke weergave is niet heel groot maar valt ook niet tegen. Er is ruimtelijkheid te horen, zullen we maar zeggen. Bij crescendo’s in de muziek heeft deze kabel echter de neiging om dicht te lopen en krijgt het geluid een scherp randje. De track van Tosca is wél lekker ruimtelijk, maar het hoog is een beetje gruizig en grijs. Lang niet verkeerd, maar op den duur word je hier niet heel vrolijk van. De eigen USB kabel van iFi heet Mercury. Het is een mooie, uitstekend afge - schermde kabel met massieve aluminium pluggen en vergulde stekkers. Het bijzondere aan deze kabel is dat er drie ‘noise silencers’ om de kabel zit - ten. Deze zijn gemaakt van keramiek waar metaal-oxide in is verwerkt. Ze hebben volgens iFi elk hun eigen frequentiegebied waarover ze een fi lteren - de werking hebben. De twee buitenste moeten zo dicht mogelijk tegen de aluminium pluggen worden geschoven, de plaats van de middelste silencer bepaal je door te luisteren. Samen fi lteren ze dan volgens iFi RFI van 0 tot 1000MHz. De track van Tosca laat met de Mercury USB veel meer ruimtelijk - heid en transparantie horen. Het laag heeft meer kleur en het hoog is fi jnzinniger en luchtiger. Maar wat misschien nog wel het meeste opvalt is de ti - ming. Die is strakker ge - worden en dat maakt de muziek a a n s t e k e l i j k e r. B i j R a y Brown zit er ook meer ener - gie in de klank van de contra - bas, waardoor het geheel kleurrijker en tastbaarder wordt. Tijdens het intro is op de achtergrond een rinkelende tele - foon te horen waar het publiek om moet lachen. Niet alleen is die telefoon met de Mercury USB beter te horen, maar het publiek klinkt ook ‘echter’ en staat beter in de ruimte. Het ge - heel wordt natuurlijker en vloeiender. 3

Weergaven

 • 1458 Totale weergaven
 • 1250 Websiteweergaven
 • 208 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 2

 • 7 avelanche.eu
 • 14 import.avelanche.eu
  Geen presentatie beschikbaar.